im-pact

complexe uitdagingen realiseren

complexe uitdagingen realiseren

samen de toekomst bouwen

im-pact

im-pact

privaat en publiek

micro en macro

eenvoudig tot complex

vernieuwing creëren door

im-pact

im-pact

Wij zetten samen uitdagende projecten op en bouwen zo de toekomst van uw organisatie. 

Steeds vanuit de andere oplossing. Slim, gericht, efficiënt door de juiste mix aan experten in hun vak.

de andere kijk, het andere team

in mensentaal gebracht

met een hoek(je) af

telkens de juiste oplossing

geen uurtje factuurtje

met resultaatsverbintenis

realisaties van onze teamleden

Signatuur

signatuur

Onze teamleden staan garant voor succesvolle realisaties, ongeacht de logische hinderpalen.
Zij vertellen u er graag eindeloos over …

Bedrijf X heeft een warmteoverschot, bedrijf Y heeft nood aan stoom en aan proceswater. Het moet bovendien drastisch een CO2-vermindering doorvoeren om de globale bedrijfsdoelstellingen te halen.

im-pact treedt op als onafhankelijke tussenpersoon voor de projectontwikkeling, op basis van een DBFO-concept.

Het voordeel voor X is valorisatie van de restwarmte zonder zorgen. Y kan rekenen op de aanvoer van duurzame warmte en proceswater via een off-site installatie waardoor de CO2-footprint duidelijk daalt. Bijkomend voordeel is dat de kosten gevariabiliseerd worden en de balans bijgevolg niet ongewild verstoord.

Voor een greenfield industriepark dienen de nutsvoorzieningen nog invulling te krijgen. im-pact combineert de inplanting van wegenis met ‘utility corridors’. Het ontwerp zoekt het optimum bij de aanleg en tijdens de uitbating.

De zakelijk-strategische plannen voor een nieuw en atypisch orkest zoals Casco Phil – ‘the Chamber Orchestra of Belgium’ – uittekenen en ze ook vorm geven los van elke reguliere overheidssubsidies unicum in de sector.

Het inspireert, zoals alleen een tien jaar (inter)nationaal actieve celliste dat uitstraalt, ook voor uw bedrijf.

im-pact toont de weg.

Het AZ Jan Palfijn Gent AV onderging in de periode 2012 – 2014 een drastische ‘make-over’, terwijl het ziekenhuis operationeel bleef. De opdracht werd technisch conform, binnen budget en volgens een bijzonder strakke timing opgeleverd. Een doorgedreven coördinatie tussen opdrachtgever, ontwerper en aannemer stond hiervoor garant.

Contacteer Ludy op +32 (0)475 25 43 07.

im-pact toont de weg.

Warmtenetten rendabel uitrollen is niet vanzelfsprekend, zeker niet in combinatie met BEN-bouweisen, waardoor koeling (plots) een (meer) actuele behoefte wordt.

De verwachtingen zakelijk helder en ook waar maken, het past im-pact als een handschoen.

Consensus vinden, ook als het een quasi oneindige opeenvolging van alternatieven vereist.

im-pact verheft deze vaardigheid tot een kunst, zonder nochtans de noodzakelijke meerwaarde uit het oog te verliezen.

Een compromis ontdaan van elke meerwaarde, is bijgevolg geen optie.

ons team

ons team

Steeds op maat en in harmonie met uw medewerkers.

voorzitter

Daniel Termont

Een indrukwekkend adressenboek, maar vooral een berg (inter)nationale ervaring in het samenbrengen van mensen en opinies rond maatschappelijk, economisch en inzake duurzaamheid relevante projecten.

+32 (0)495 04 29 71

bestuurder

Veerle Simoens

Een andere en frisse kijk op onafhankelijk besturen: Veerle zet de juiste toon, zorgt dat het swingt en borgt letterlijk en figuurlijk de harmonie binnen im-pact.

+32 (0)486 31 80 68

gedelegeerd bestuurder

Ludy Modderie

Nieuwe concepten opzetten, moeilijke en complexe opdrachten opnemen, resultaatgericht doorzetten: ‘geen water is ons te diep’ is hem in de juiste betekenis op maat geschreven.

+32 (0)475 25 43 07

medeoprichter

Ellen Theeuwes

Ellen verstaat de kunst alle belangen haarfijn in kaart te brengen en ieders behoeften evenwichtig te honoreren.

+32 (0)475 75 43 54

partner

Inne Peersman

Inne ontwikkelt een duidelijke visie en strategie om deze vervolgens te implementeren. Een goede en sterke teamspirit plaatst zij daarbij centraal. Overtuigen, onderhandelen, motiveren en sterke resultaten neerzetten, maken van Inne dé operationele pion binnen het team.

+32 (0)497 50 19 28

partner

SOPHIE LOOTS

Sophie is een ervaren en vooral begeesterde expert duurzame ontwikkeling. Een brede scope is haar kracht. Energiecoöperaties zijn tegelijk haar stokpaardje én haar drijfveer.

+32 (0)478 79 05 50

Partner

DIRK CORTVRIEND​

Technologie, management en beheer rond milieu in de ruime zin en de wereld rond: Dirk is uw uitdagende en innovatieve gesprekspartner.

+32 (0)473 44 40 62

medeoprichter

Philippe Versavel

De ‘people’ manager die mee uw business uitbouwt, ‘hands on’ en pragmatisch. Data, logistiek, ‘waste’ management en specifiek ‘plastics’ boeien hem ‘bangelijk’.

+32 (0)496 98 55 56

Op naar een geweldig verhaal?

Je kan ons team altijd rechtstreeks contacteren.

ons engagement

conform – kwaliteitsvol – volgens timing – binnen budget

met resultaatsverbintenis